draudimas

Sveikatos draudimas. Nuo 01.01.2009 kiekvienas asmuo esantis Vokietijoje privalo turėti sveikatos draudimą. Ši pareiga yra taikoma visiems asmenims, kurie gyvena bei dirba Vokietijoje, neatsižvelgiant i jų pilietybę. Sveikatos draudimas turi būti sudarytas su draudimo bendrove registruota Vokietijoje.

Bausmė už sveikatos draudimo neturėjimą!!!
Asmenys neturintys sveikatos draudimo, bus pagal Vokietijos įstatymus nubausti. Pagal įstatymą § 193 Abs. 4 VVG turės sumokėti įsiskolinimą. Bauda yra lygi mėnesinės įmokos sumai. Šis įstatymas įsigaliojo nuo 01.01.2009 įnašai turėtų būti mokami nuo 01.02.2009 nes 2009 m. Sausio mėnesis yra pripažintas perėjimo laikotarpiu.

  • Apdraustasis nedalyvauja nuostolių atlyginime už gydymą/ ohne Selbstbeteiligung (SB 0,00 €)
  • Be įsipareigojimo sudaryti sutartį su slaugymo draudimu (ohne Pflegeversicherungspflicht)
  • Be priskaičiavimo įstatiminio 10 % priedo prie pagrindinio tarifo (ohne Altersrückstellungspflicht)
  • Nebūtinas sveikatos patikrinimas prieš sudarant sutartį
  • Garantuotas įmokos stabilumas/ garantierte Beitragsstabilität - keine Beitragsanpassungen
  • Palaikų transportavimas į gimtąjį kraštą iki 10.000,00 €
  • Draudimas galioja visoja Europos Sąjungoja

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen